Diajar.net adalah media online yang memberikan informasi yang terupdate tentang dunia pendidikan dan seni musik

Lirik Teks Arab Latin Ala Bidzikrillah Versi Muhasabatul Qolbi Lengkap

Lirik Teks Arab Ala Bidzikrillah Versi Muhasabatul Qolbi Lengkap

 10

diajar.net

Lirik Teks Latin Ala Bidzikrillah Versi Muhasabatul Qolbi Lengkap

* (Allãh 6x) Allah Allãh Allah, Lã Ilaha Illallãh
# Alã Bidzikrillãh Tathmainnul-Qulũbu, WanNafsu Taskunu Wal-Hayãatu Tathiibu 2x
(Alã Bidzikrillãh 4x) Alã Bidzikrillãh Tathmainnul-Qulũbu
(Back *)


FaDzkurũ Khusy’an.. Khusy’an Tsumma Qũlũ, Isqinãl-Ghoitsa FazZamãn.. FazZamãn ‘Ashiibu

Isqinal-Ghoitsa FazZamãn ‘Ashiibu
(Isqinal-Ghoitsa 4x) Isqinal-Ghoitsa FazZamãn ‘Ashiibu
Anta Man Qõla Yã ‘Ibãdii YasAlunii, Alã Minkum Qoriibun Qoriibun Qoriibun
Kullu Man JãAnii BiQolbin Saliimin, Yathlubul-‘Afwa Mukhlishon FaAnã Mujiibuh.
 Anta Man Qõla Yã ‘Ibãdii Yas-alunii, Alã Minkum Qoriibun Qoriibun Qoriibun
(oooh)


Kullu Man Ja-anii BiQolbin Saliimin 2x

(Yathlubul-‘Afwa Mukhlishon 2x) FaAnã 2x Mujiibuh
~ Uyassiru Amrahu Min Ba’di ‘Usrin.. (oooh)
Ilã Farohin Tazũlu Bihil-Kurũbu
(oooh) ~2x

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *